25.05.2018

Здравен отзив ще следи здравеопазването

Националната пациентска организация демонстрира онлайн платформа за пациентска удовлетвореност www.zdravenotziv.bg. Порталът бе представен по време на семинар за здравни журналисти на тема „Достъп до качествени здравни грижи и пациентската удовлетвореност: предизвикателства, перспективи и добри практики“, който се проведе на 15 октомври в Стара Загора. Организатор на събитието беше НПО в партньорство с болница „Тракия“, а участие като лектори взеха проф. д-р Златица Петрова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ (ИАМО), главният секретар на ИАМО Димитър Евлогиев, Мартин Банков - главен експерт в дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“ към НЗОК, председателят на Национална пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и д-р Иван Вецев, експерт „Достъп до лечение“ към НПО. В семинара се включиха и представители на над 20 български медии. Платформата „Здравен отзив“ е сред най-новите дългосрочни инициативи на НПО и беше представена от д-р Станимир Хасърджиев в контекста на темата за пациентската удовлетвореност и институционалните мерки за контрол върху качеството на предоставяните медицински услуги. Основна задача на портала е да улесни пациентите в диалога им със здравните институции, давайки възможност за подаване на сигнали онлайн. Порталът ще се стреми да покаже и добрите примери за професионализъм и хуманност чрез функцията за изпращане на благодарс...

Още

Горещи