22.10.2016

600 ромчета със стипендии по образователен проект

Целта е да се подобрят резултатите им в училище