26.10.2016

Още близо 1 млн. лв. за строежа на ГКПП- Рудозем

Допълнителни 480 хил. евро  ще бъдат насочени към проекта за изграждане на Гранично-контролно пропускателния пункт Рудозем - Ксанти.  Това стана ясно на второто заседание на комитета за наблюдение  на Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, което се проведе  в Комотини, Гърция. Зам.-министър Деница Николова, която е съ-председател на Комитета за наблюдение коментира, че решението е изключително положително за сътрудничеството между двете държави. „Изграждането на граничния пункт е приоритет за нашата държава. Имайки предвид стойността на обекта и дейостите, които го съпътстват всички допълнителни средства са добре дошли, за да реализираме проекта качествено и в срок“, заяви Николова. Според нея пункта не само ще допринесе за нови възможности за икономическо развитие на пограничните региони, но е и важен за сигурността на контекста на напрегната политическа обстановка. Междувременно по време на заседанието областният управител на Смолян Недялко Славов, представи проекта на бъдещия граничен пункт, който ще обслужва преминаващите автомобили, тежкотоварен трафик  и хора. Той също изтъкна своята благодарност за решението да се увеличат средствата по проекта. Комитетът за наблюдение взе решение след приключването на националните съгласувателни процедури в двете държави, измененият програмен документ с включеното увеличение да бъде изпратен за одобрение в ЕК....

Още

Деница Николова: Увеличава се бюджетът за строителство на ГКПП- Рудозем с близо един милион лева

 Допълнителни 480 хил. евро  ще бъдат насочени към проекта за изграждане на Гранично-контролно пропускателния пункт Рудозем - Ксанти.  Това стана ясно на второто заседание на комитета за наблюдение  на Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, което се проведе  в Комотини, Гърция. Зам.-министър Деница Николова, която е съ-председател на Комитета за наблюдение коментира, че решението е изключително положително за сътрудничеството между двете държави. „Изграждането на граничния пункт е приоритет за нашата държава. Имайки предвид стойността на обекта и дейостите, които го съпътстват всички допълнителни средства са добре дошли, за да реализираме проекта качествено и в срок“, заяви Николова. Според нея пункта не само ще допринесе за нови възможности за икономическо развитие на пограничните региони, но е и важен за сигурността на контекста на напрегната политическа обстановка. Междувременно по време на заседанието областният управител на Смолян Недялко Славов, представи проекта на бъдещия граничен пункт, който ще обслужва преминаващите автомобили, тежкотоварен трафик  и хора. Той също изтъкна своята благодарност за решението да се увеличат средствата по проекта. Комитетът за наблюдение взе решение след приключването на националните съгласувателни процедури в двете държави, измененият програмен документ с включеното увеличение да бъде изпратен за одобрение в ЕК.

Търгът за изпълнител на ГКПП-Рудозем е планиран за зимния сезон

Български и гръцки партньори изпълняват заедно мащабен инфраструктурен проект

Подписан е договорът за изграждане на ГКПП "Рудозем-Ксанти"

Вече е подписан договорът за финансиране на дейностите по изграждане на ГКПП "Рудозем-Ксанти", съобщиха от областната администрация в Смолян. Това стана само няколко дни, след като бе подписано Партньорско споразумение в Солун между областния управител Недялко Славов и Апостолос Антонудис – председател на УС наEGNATIA ODOS S.A. и Агенция „Пътна инфраструктура”. Основният договор е парафиран между управляващия орган на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A„Гърция – България 2014-2020” и водещият партньор по проекта. Наличният бюджет по тази ...

Проектът за граничен пункт „Рудозем - Ксанти“ бе представен в Смолян

В Смолян бе представен окончателният вариант на проекта за граничния пункт „Рудозем - Ксанти“, Областният управител на Смолян Недялко Славов обяви предстоящите стъпки за изграждането на новия пункт: Проектът с всички приложения ще бъде внесен за разглеждане на междуведомствен съвет по въпросите за граничния контрол. Съветът трябва да се произнесе с положително или отрицателно становище по така представеният проект. След като имаме положително становище, следващата процедура е да представим работните проекти с това становище в МРРБ за снабдяване с необходимия ни документ, разрешение за строеж. Съгласно подписаният договор с финансиращият орган по програмата през 2019 година, трите партньора - българската пътна агенция, гръцката пътна агенция и областна администрация трябва да са изпълнили ангажиментите по строителството на пътните връзки и на ГКПП - заяви областният управител на Смолян.