25.10.2016

Нова интернет услуга позволява да проверяваме фактите в новините

Така ще може да се прецени дали дадена новина е подвеждаща или преекспонирана