28.10.2016

600 ученици от ромски произход получават месечна стипендия

Финансовата помощ ще се отпуска през следващите две учебни години