27.10.2016

Инициативни комитети се сливат, за да усвояват повече пари

Разяснителна кампания за референдума или бизнес с държавни пари?