24.05.2018

Круизни компании са отложили посещенията в Черноморския район до 2018 г.

Кризите в Украйна и Турция са отблъснали круизните компании

Още

Горещи