27.10.2016

Очертава се сериозен дисбаланс на пазара на индустриални и логистични площи

Търсенето се засилва, но предлагането на нови и модерни бази остава свито заради липсата на интерес за развитие на спекулативни обекти