27.10.2016

Знамето на ИД в Швеция? Няма проблем – мразят всички!

Символът не бил дискриминационен спрямо някого конкретно