23.10.2016

Манолова не знае за върнатите гюленисти

МВР не спазили задължението си да я уведомят... отново