24.05.2018

Мотивират ученици от ромски произход да завършват училище със стипендии

1200 стипендии ще бъдат дадени на ученици от ромски произход, за да бъдат мотивирани и да завършат средно образование и да продължат обучението си в университет. Едно от условията е да са завършили основното си образование в дневна форма на обучение. За тази и следващата учебна година по проекта са предвидени общо 561 400 евро,

Още

Горещи