26.05.2018

СЕМ: Предизборната кампания до момента не е особено динамична

Предизборната кампания до момента не е особено динамична, отчита междинен доклад на Съвета за електронни медии. Ето какво отбеляза на днешното заседание на медийния регулатор Виржиния Савова, старши инспектор в специализираната администрация: Това, което прави впечатление, е, че няма толкова динамични и интензивни предизборни прояви, отразени в електронните медии. В БНТ платените форми са 42, в БНР  - 17. БНТ използва клипове-платени репортажи, а в БНР изцяло това са хрониките. Индивидуалните участия, включително и встъпителните обръщения, са в БНТ - 13 срещу 7 в БНР. Това, което мога да кажа по отношение на референдума, е, че няма ясно открояваща се кампания. Следващият междинен доклад на СЕМ ще излезе на 27 октомври.

Още

Горещи