22.05.2018

Следващото голямо обновление за Windows 10 - може би през март 2017 г.

Основание за догадката запознатите с обозначенията на Windows версиите, черпят от поредния номер за обновлението, забелязан в документацията на Microsoft.

Още

Горещи