24.05.2018

Ромски ученици ще получават стипендии, за да завършат средното си образование

1200 стипендии ще бъдат дадени на ученици от ромски произход, за да бъдат мотивирани и да завършат средно образование и да продължат обучението си в университет. Едно от условията е да са завършили основното си образование в дневна форма на обучение. За тази и следващата учебна година по проекта са предвидени общо 561 400 евро, като 60% от общата стойност е от Ромския образователен фонд, а 40 на сто - от Министерството на образованието. По 30 евро месечно ще получават ромските ученици тази година. Догодина сумата ще зависи от успеха им. Целта е да вземат държавните зрелостни изпити. Информацията за проекта в подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средното образование допълни Огнян Исаев от Ромския образователен фонд: Нашите модели са основно в областта на ранното детско развитие, основното образование, основна десегрегация на училищата, подкрепа на ромски ученици в гимназиален етап чрез стипендиантски програми - менторство. Имаме стипендиантска програма за роми, които се обучават в университети и също така имаме модел за образование за възрастни.

Още

Горещи