23.10.2016

Samsung тества батериите си в собствена лаборатория

Обичайно технологичните компании дават устройствата за външни тестове