28.10.2016

Дават пари на 600 ромчета, за да завършат гимназия

600 ученици от ромски произход ще получат стипендии за обучение в гимназиален етап по съвместен проект на Министерство на образованието и науката и...