27.10.2016

МЗ предлага спешни дейности да се правят и в структури с по-ниска компетентност

Публикуван е проект за изменение на наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК