25.10.2016

РИОСВ Стара Загора образува 4 административно наказателни процедури

135 контролни проверки на 131 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и община Тополовград са извършили инспектори от РИОСВ Стара Загора през септември. Проверени са билкозаготвителни пунктове; дружества с площадки за третиране на отпадъци; чистотата на пътищата от републиканската пътна мрежа; постъпили сигнали за наблюдавани замърсявания на въздуха или повърхностни водни обекти и др. За установени нарушения експертите са издали 102 предписания и са стартирали 3 административно-наказателни процедури. Акт за административно нарушен...

Още

12 административно-наказателни процедури образува РИОСВ Стара Загора

Дванадесет административно-наказателни процедури образува РИОСВ - Стара Загора за установени нарушения на забрани в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. При извършени контролни проверки на имоти в землищата на общините Болярово и Тополовград, попадащи в границите на защитените зони „Западна Странджа" и „Сакар", експертите от регионалната инспекция установиха нарушения на забраните, посочени в заповедите за обявяването им. На място, чрез GPS - приемник, се установи, че са разорани пасища и мери и са превърнати в ...

Изградена е площадка за разделно събиране на строителни материали

Строителното разрешение за изграждане на площадка за разделно събиране и третиране на строителни отпадъци в община Сливен е дадено, приключени са и необходимите процедури. Това съобщи Николай Бакързжиев, началник отдел „Екология" в общината. Фирмата, стопанин на площадката има всички разрешителни документи, съгласувани с РИОСВ Стара Загора и лицензи не само за сепариране, но и за транспортиране на строителни отпадъци, уточни още Бакърджиев. „ Това е една от добрите придобивки за общината, тъй като по Закона за управление на отпадъците всяка об...