26.05.2018

Попов: ТЕТРА е гарант за успеха на нашите операции в мирно и военно време

  Ще се търсят технически решения за постигане съвместимост на ТЕТРА-мрежите както на МО, така и на МВР, съобразени с нивото на тяхното техническо развитие, но при запазване на тяхната автономност. Това каза зам.-министърът на отбраната Орхан Исмаилов, предаде БГНЕС. Днес пред нас стоят много нови предизвикателства, но и много отговорности. Те са свързани както с геополитическата среда, така и с географското положение на България и засиления мигрантски поток, каза зам.-министърът. Стартираният проект за надграждане и развитие на системата ТЕТРА на БА ще осигури в най-висока степен оптимизация на работата и резултатност при изпълнението на задачите на армията. „Това е от изключително значение и за военните формирования от състава на Българската армия, които изпълняват съвместни задачи с формированията от Главна дирекция „Гранична полиция” по охрана както на сухопътната, така и на морската ни граница. За целта е необходимо да осигурим възможност за използване услугите на ТЕТРА мрежата на БА в тези райони. Следва да се постигне взаимодействие между формированията от двете ведомства, използвайки за това изградените ТЕТРА системи”, каза той и посочи, че в тази връзка ще се търсят технически решения за постигане съвместимост на ТЕТРА-мрежите както на МО, така и на МВР. Българските въоръжени сили се намират в една особена ситуация, в среда, в която трябва да реагират максимално бързо, максимално ефективно и едновременно с това да бъдат изграждани. Ключовата дума тук е ние градим нови и модерни въоръжени сили. Нови и модерни въоръжени сили може да има единствено и само когато има сигурна, стабилна система за командване и управление. Тя е гарант и за успеха на нашите операции в мирно и военно време, каза началникът на отбраната Константин Попов. Системата ТЕТРА, която се развива, е част от системата за командване и управление. Днес откриха обновения център за наблюдение и управление на система „Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти по стандарт TETRA“. С изпълнението на проекта за доизграждане и развитие на системата TETRA на Българската армия ще бъде усъвършенствана способността на командирите и началниците да управляват подчинените си формирования, независимо от тяхната дислокация, на територията на страната. Средствата за обновяване на центъра за наблюдение и управление са осигурени изцяло от Министерството на отбраната в изпълнение на приетата Програма за развитие на отбранителните способности и Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. С подмяната на хардуера и софтуера на ТЕТРА-центъра се повишат комуникационните способности на българските въоръжени сили и съвместимостта им с тези на партньорите от НАТО. 

Още

Горещи