23.10.2016

Ех, глад! Тийнейджър овърша столова във Вършец

Решил да си вземе и лаптоп от физкултурния салон