24.10.2016

Здравната каса дава глътка въздух на тежко болни

Националната здравноосигурителна каса ще освободи от резерва си 50 млн.лв. С тях ще се извършат плащания за лекарства, медицински изделия.