24.05.2018

Върнатите в Турция предполагаеми гюленисти не са поискали политическа закрила у нас

Те са върнати по спогодба за реадмисия между България и Турция, която е в сила от 2014 г.

Още

Горещи