27.10.2016

Мъж пострада при пожар в Антоново

Огънят е тръгнал от теч на печка на пропан-бутан

Още

В Антоново ще борят младежката безработица с проект за квалификация

41. 8 на сто е безработицата в община Антоново, като делът на младежите в нея е между 10 и 12 %. За целта в общината стартира проект за подкрепа за професионалната квалификация и заетост. Целта на проекта е да мотивира към активно поведение на пазара на труда 35 младежи до 29 годишна възраст, които не са обхванати от друг вид обучение и не са регистрирани като безработни лица в бюрата по труда. Ръководителят на проекта Исмаил Ибрямов обясни за „Хоризонт“, че по време на обучението младежите ще получават стипендиии за всеки присъствен ден, след което ще положат изпит и ще получат удостоверение за проведеното обучение. Планира се по-късно те да бъдат назначени с неколкомесечен трудов договор. Предстои конкурс за обучители.

35 младежи от община Антоново са включени в проект "Подкрепа за професионалната квалификация и заетост"

Общо 35 млади хора до 29 години от община Антоново ще бъдат включени в проект за "Подкрепа за професионалната квалификация и заетост", финансиран с над 230 000 лева от Европейския социален фонд по ОП "Развитие на човешките ресурси". Новият проект ще допринесе за значително намаляване на младежката безработици в общината, а определените участници в програмата  в продължение на 15 месеца ще получат професионална квалификация за охранители или офис секретар, разказа ръководителят на проекта Исмаил Ибрямов: Младите хора, които ще се обучават по професията  офис секретар ще преминат и 45 часа обучение по ключова компетентност, дигитална компетентност за подобряване на уменията за работа с интернет, които са необходими за успешното изпълнение на трудовите им задължения. По време на обучението, младите хора ще получават стипендия за всеки присъствен ден. Младежите, които успешно приключат  професионалното си обучение, ще бъдат назначени на трудов договор за 6 месеца по придобитата професионална квалификация. Изпълнението на проекта ще допринесе повече безработни млади хора от малките населени места на община Антоново да си намерят подходяща работа.

Близо 230 000 лв. европейски пари за повишаване на квалификацията на 35 души в Антоново

Общо 35 млади  хора до 29 години  от община Антоново ще бъдат включени в проект за „Подкрепа за професионалната квалификация и заетост,  финансиран с над 230 000 лева  от Европейския социален фонд по ОП "Развитие на човешките ресурси“. Новият проект ще допринесе за значително намаляване на младежката безработици в общината, а определените участници в програмата  в продължение  на  15 месеца ще получат професионална квалификация за охранители или офис-секретар, разказа ръководителят на проекта Исмаил Ибрямов: Младите хора, които ще се обучават по професията  офис – секретар ще преминат и 45 часа обучение по ключова  компетентност, дигитална компетентност за подобряване на уменията за работа с интернет, които са необходими за успешното изпълнение на трудовите им задължения. По време на обучението, младите хора ще получават стипендия за всеки присъствен ден. Младежите, които успешно приключат  професионалното си обучение ще бъдат назначени на трудов договор за 6 месеца по придобитата професионална квалификация. Изпълнението на проекта ще допринесе повече безработни млади хора от малките населени места на община Антоново да си намерят подходяща работа.

230 000 лева от еврофондове отиват за преквалификация на 35 младежи от Антоново

Общо 35 млади хора до 29 години от община Антоново ще бъдат включени в проект за "Подкрепа за професионалната квалификация и заетост", финансиран с над 230 000 лева от Европейския социален фонд по ОП "Развитие на човешките ресурси". Новият проект ще допринесе за значително намаляване на младежката безработици в общината, а определените участници в програмата  в продължение на 15 месеца ще получат професионална квалификация за охранители или офис секретар, разказа ръководителят на проекта Исмаил Ибрямов: Младите хора, които ще се обучават по професията  офис секретар ще преминат и 45 часа обучение по ключова компетентност, дигитална компетентност за подобряване на уменията за работа с интернет, които са необходими за успешното изпълнение на трудовите им задължения. По време на обучението, младите хора ще получават стипендия за всеки присъствен ден. Младежите, които успешно приключат  професионалното си обучение, ще бъдат назначени на трудов договор за 6 месеца по придобитата професионална квалификация. Изпълнението на проекта ще допринесе повече безработни млади хора от малките населени места на община Антоново да си намерят подходяща работа.

230 000 лева по ОП "Развитие на човешките ресурси" ще получат за професионална квалификация 35 младежи от община Антоново

Общо 35 млади хора до 29 години от община Антоново ще бъдат включени в проект за "Подкрепа за професионалната квалификация и заетост", финансиран с над 230 000 лева от Европейския социален фонд по ОП "Развитие на човешките ресурси". Новият проект ще допринесе за значително намаляване на младежката безработици в общината, а определените участници в програмата  в продължение на 15 месеца ще получат професионална квалификация за охранители или офис секретар, разказа ръководителят на проекта Исмаил Ибрямов: Младите хора, които ще се обучават по професията  офис секретар ще преминат и 45 часа обучение по ключова компетентност, дигитална компетентност за подобряване на уменията за работа с интернет, които са необходими за успешното изпълнение на трудовите им задължения. По време на обучението, младите хора ще получават стипендия за всеки присъствен ден. Младежите, които успешно приключат  професионалното си обучение, ще бъдат назначени на трудов договор за 6 месеца по придобитата професионална квалификация. Изпълнението на проекта ще допринесе повече безработни млади хора от малките населени места на община Антоново да си намерят подходяща работа.

По-малко първокласници са получили целева помощ за учебната година в област Търговище

700 молби за целева помощ за покриване на част от разходите  в началото на учебната година  са приети в Дирекцията за социално подпомагане в Търговище. В сравнение с миналата година те са по-малко с 30. Съвсем малък брой от документите на семействата, чиито деца са записани в първи клас, не са коректно попълнени, обясни Гергана Георгиева от социалната служба и обобщи данните за всички общини: Най-голям е броят на семействата кандидатствали в областния град - 336, а от общините Попово и Опака – 185, Омуртаг и Антоново - 179 семейства. До кая на месеца е последният срок, в който родителите, получаващи месечни помощи за деца до 18 години, трябва да внесат удостоверение, че учениците са записани и редовно посещават учебните занятия.