22.10.2016

БенчМарк Финанс организира състезание на финансовите пазари

В състезанието на финансовите пазари участниците могат да тестват своите умения в реални условия, но в същото време без риск