23.10.2016

Продуктово позициониране: Хамбургери в учебници за 4 клас!

Родители се чудят – да не би веригите да спонсорират МОН?