26.10.2016

Министър Павлова участва в конференция на ООН

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова направи изказване от името на България на Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III), която се провежда в Кито, Еквадор.

Още

Министър Павлова: Изпълнението на Новия дневен ред за градовете е възможна мисия

 Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, като съпредседател на кръглата маса на тема „Финансиране на устойчивото градско развитие“, проведена по време на третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III), представи заключенията от проведените дискусии. Най-важното е, че вече имаме договорен Нов дневен ред за градовете, подчерта в изказването си тя. От нас зависи е през следващите 20 години да направим всичко необходимо да преминем от думи към действия и да го приложим на практика. Ясно е, че без финансиране и финансови инструменти изпълнението на стратегията е мисия невъзможна, допълни министър Павлова. За щастие, ние се обединихме около тезата, че мисията е възможна и имаме специфичните инструменти, не само финансови, за да я изпълним успешно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството представи в резюме петте ключови елемента за успешно изпълнение на Новия дневен ред за градовете, формулирани в рамките на кръглата маса. Като особено важно бе откроено комбинирането на традиционните начини за финансиране с по-креативни и по-гъвкави финансови инструменти като публично-частното партньорство, различни видове финансов инженеринг, участие на финансови институции на различно ниво и др. Тук участието на общините е особено важно, подчерта тя. Друг съществен елемент е институционалният капацитет, по-конкретно този на общините и градовете. Той минава през споделяне на опит, предоставяне на ноу хау, финансова и техническа помощ, по-добро сътрудничество с правителствата и с всички други заинтересовани страни. Като важен елемент от полза и за двете страни беше откроено също създаването и задълбочаването на връзките между градските и селските райони, които често остават встрани от темата за градското развитие. Друг съществен извод от дискусията е необходимостта от специална подкрепа за по-слабо развитите страни, чрез която да им бъде дадена по-добра отправна точка при изпълнението на стратегията. Не на последно място беше откроена необходимостта от равно третиране на всички нива - на правителствата, местните власти, на хората, гражданите, организациите и др., защото е необходимо да имаме равни възможности, равно третиране и прозрачно, публично и открито изпълнение на Новия дневен ред за градовете, тъй като целите, заложени в него, са именно в полза на гражданите и те трябва са запознати с всички мерки и въпроси, обсъждани на форума. В заключение министър Павлова благодари на всички участници в кръглата маса „Финансиране на устойчивото градско развитие“ и на организаторите на форума като пожела след 20 години всички отново да се съберат, за да представят реални резултати от Новия дневен ред за градовете. По време на форума министър Лиляна Павлова проведе работна среща с Мария де лос Анхелес Дуарте, министър на градското развитие и жилищното строителство на Еквадор. Те обсъдиха теми от ресора на двете министерства, като поставиха акцент върху развитието на регионите. 

Учим Еквадор как се строи метро

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова проведе среща с Маурисио Родас, кмет на гр. Кито, столицата на Република Еквадор. На срещата бяха обсъдени широк кръг от въпроси относно развитието на градовете и предизвикателствата пред тяхното управление. Разменени бяха мнения по отношение на приоритетните политики на двете страни и инвестициите в тези сектори - изграждането на транспортна и водна инфраструктура, справяне с незаконното строителство, енергийната ефективност като държавна политика. Министър Павлова приветства желанието на г-н Родас да получи информация относно изграждането на софийското метро като едно от най-модерните в Европа, тъй като се планира в близко бъдеще такова да бъде изградено и в Кито. Регионалният министър изрази готовност да представи и информация за българската практика в борбата с незаконното строителство. В еквадорската столица близо 70 на сто от сградите са незаконни. Министър Лиляна Павлова е на работно посещение в Република Еквадор, където се провежда третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III)....

Министър Павлова: Новият градски дневен ред е ключова стъпка по дългия път на постигане на устойчиво развитие и благополучие на градовете по целия свят

 Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова направи изказване от името на България на Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III), която се провежда в Кито, Еквадор. Радвам се да видя тук всички заинтересовани страни, обединени от една обща кауза и идея. Предизвикателствата, пред които сме изправени днес, подчертават необходимостта от колективна визия за градското развитието, която да насочи всичките ни усилия към постигане на Целите за устойчиво развитие, заяви министър Павлова като отбеляза, че Новият дневен ред за градовете, чието обсъждане е във фокуса на конференцията на най-високо ниво, цели да отговори на градските предизвикателства като даде възможност да се работи в тясно сътрудничество с градовете за устойчиво развитие и високо качество на живот. Този нов модел интегрира всички аспекти на устойчивото развитие за насърчаване на равенството, благополучие и споделен просперитет. Министър Павлова изтъкна, че концепцията за полицентрично и балансирано териториално развитие има голям потенциал и висока добавена стойност за справяне с основните предизвикателства в градските райони, включително тези, свързани с миграционните процеси. В речта си на форума тя заяви също, че защитата на човешките права на децата е сред водещите приоритети на българското правителство, а специално внимание се обръща и на жилищната политика, работните места и уменията в местната икономика, промените в климата, енергийния преход, градската мобилност, подобряването на сигурността и граничния контрол. Министър Павлова акцентира върху връзката между Декларацията от Кито и Граския дневен ред на ЕС, която е гаранция за постигане на синергия и доказателство, че всички ние ще вървим в правилната посока - откривайки правилния баланс между икономическия растеж и качеството на живот, между икономическия просперитет и социално благоденствие.

Павлова: Опазването на човешките права е водещо в политиката на българското правитеслтво

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова направи изказване от името на България на Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III), която се провежда в Кито, Еквадор, съобщиха от МРРБ, предаде БГНЕС. Радвам се да видя тук всички заинтересовани страни, обединени от една обща кауза и идея. Предизвикателствата, пред които сме изправени днес, подчертават необходимостта от колективна визия за градското развитие, която да насочи всичките ни усилия към постигане на Целите за устойчиво развитие, заяви министър Павлова като отбеляза, че Новият дневен ред за градовете, чието обсъждане е във фокуса на конференцията на най-високо ниво, цели да отговори на градските предизвикателства като даде възможност да се работи в тясно сътрудничество с градовете за устойчиво развитие и високо качество на живот. Този нов модел интегрира всички аспекти на устойчивото развитие за насърчаване на равенството, благополучие и споделен просперитет. Министър Павлова изтъкна, че концепцията за полицентрично и балансирано териториално развитие има голям потенциал и висока добавена стойност за справяне с основните предизвикателства в градските райони, включително тези, свързани с миграционните процеси. В речта си на форума тя заяви също, че защитата на човешките права на децата е сред водещите приоритети на българското правителство, а специално внимание се обръща и на жилищната политика, работните места и уменията в местната икономика, промените в климата, енергийния преход, градската мобилност, подобряването на сигурността и граничния контрол. Министър Павлова акцентира върху връзката между Декларацията от Кито и Граския дневен ред на ЕС, която е гаранция за постигане на синергия и доказателство, че всички ние ще вървим в правилната посока - откривайки правилния баланс между икономическия растеж и качеството на живот, между икономическия просперитет и социално благоденствие. 

Павлова пред ООН по въпросите на жилищната политика в България

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще участва в третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III), която ще се проведе от 17 до 20 октомври 2016 г. в гр. Кито, Република Еквадор, съобщи БГНЕС. Над 36 000 делегати, сред които високопоставени представители на институции, международни организации, неправителствен сектор, академични среди и др., ще обсъждат в Кито предизвикателствата пред планирането и управлението на населените места в контекста на целите за устойчиво развитие и борбата с изменението на климата. Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие, която се провежда 20 години след втория форум по тази тематика, подготвя нов и ориентиран към резултатите глобален градски дневен ред. Основни цели на форума са подновяването на политическия ангажимент за устойчиво градско развитие, оценката на постиженията до момента, намиране на решения за борба с бедността, както и идентифициране и справяне с новите предизвикателства. Акцент в конференцията е Декларацията от Кито, с която ще бъде приет Нов дневен ред за градовете като стратегическа рамка за устойчиво и интегрирано градско развитие на глобално, национално и местно ниво с принос към изпълнение на Целите за устойчиво развитие и Дневния ред за устойчиво развитие 2030. По време на форума Министър Павлова ще направи официално изказване от името на България във връзка с приемането на Новия дневен ред за градовете. В рамките на посещението си в Еквадор министър Павлова планира да проведе двустранни срещи с министъра на градското развитие Мария де лос Анхелес Дуарте, кмета на гр. Кито Maурисио Родас и др. 

Министър Лиляна Павлова: Очакваме до края на тази година в процес на изпълнение бъдат около 750 сгради по Националната програма за енергийна ефективност

 Като ключова политика за правителството работим активно за подобряване на енергийната ефективност в страната. Настоящото правителство предприе редица стъпки в тази посока, бяха положени доста усилия и предприети законодателни мерки, създадени бяха политики и програми. Това коментира при откриването на Форума за енергийна ефективност за Централна и Източна Европа C4E Forum министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.   Пред участниците в него тя обясни, че България има много добра нормативна база, която е хармонизирана с европейското законодателство, направени са промени в Закона за енергийната ефективност и са предприети законодателни инициативи за подобряване условията за работа на строителния бранш. Павлова напомни, че преди 9 години у нас започна прилагането на първите инициативи, които да осигурят въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищния сектор. Тя обърна внимание, че това е голямо предизвикателство за страната ни предвид факта, че 98% от собствеността е частна. Министърът отбеляза, че това налага промяна на мисленето на собствениците, така че те да започнат заедно да полагат грижи за общата им собственост, а не само за собственото им жилище. С подкрепата на Програмата на ООН за развитие реализирахме демонстрационен проект, след изпълнението на който и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради допринесе за намаляване на сметките, особено по отношение на отоплението, с между 40-60%, посочи тя. Министърът отбеляза, че добрият пример от него е допринесъл за големия интерес към финансирания със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. проект „Енергийно обновяване на българските домове“. Заради значимостта на темата за енергийна ефективност и големия интерес от страна на обществото разработихме Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, отбеляза Павлова и допълни, че освен другите ползи от нея, тя осигурява работа предимно за малкия и средния бизнес в страната. Министърът информира, че до момента са регистрирани 3800 сдружения на собственици, което е предизвикателство към хората да се грижат заедно за състоянието на тяхната обща собственост. Очакваме през тази година да се изпълняват дейности по 750 сгради, обърна внимание Павлова и подчерта, че завършените през миналата година сгради са постигнали 70-80% намаление на сметките за отопление през зимния сезон. Министърът отбеляза, че е получена препоръка програмата да бъде изменена, така че да се насочи към постигането на по-висок от заложения сега в нея енергиен клас „С“. Трябва да намерим баланс, защото тя се изпълнява с бюджетни средства, заяви Павлова и обясни, че трябва да бъде постигнат оптимален ефект с наличния бюджет. Според нея това може да бъде направено след като се промени принципът на програмата и собствениците започнат да участват с определен дял от финансирането. Извършените одити показват, че целите на програмата се постигат, подчерта министърът на регионалното развитие и благоустройството и напомни, че за да може да се реализира, Българската банка за развитие е сключила договори за осигуряване на финансиране с Банката за развитие на Съвета на Европа, Световната банката и KfW чрез предоставяне на банкова гаранция от държавата. Министър Павлова обърна внимание на чуждестранните участници във форума, че Националната програма за енергийна ефективност обхваща само жилищния сектор и е стартирала първоначално с най-големите сгради, строени по индустриален способ, след което обхватът й е разширен, за да могат повече хора да се включат в нея. Тя допълни, че със средства от оперативните програми от миналия и настоящия програмен период се финансира прилагането на такъв тип мерки и в сгради от публичната инфраструктура. С финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 са подобрени енергийните характеристики на около 1000 детски градини и училища. В рамките на проектите от настоящия програмен период очакваме да бъдат обновени приблизително още толкова, съобщи Павлова. Заради ограничения размер на средствата, които могат да бъдат предоставени за безвъзмездно за собствениците обновяване на жилищни сгради се работи за намирането на най-добрия финансов модел за финансиране в годините напред на мерки за енергийна ефективност и постигане на устойчивост в сградния фонд, информира министърът и допълни, че предстои да бъдат направени анализи за намирането на такъв.