28.10.2016

За продан: 200 000 евро за къщата на Яворовата Мина!

Паметникът на културата ще си сменя собственика за пореден път