25.10.2016

Адванс Терафонд АДСИЦ е придобил 1075 дка през септември при средно 875 лв./дка

Продадени са 168 дка, с което реализираните декари от началото на годината са 6 539

Още

Адванс Терафонд АДСИЦ е продал 131 дка земеделка земя през май

През месеца компанията е купила 206 дка земеделски земи при средна цена от 817 лв./дка

Адванс Терафонд АДСИЦ започва изплащането на дивидента за 2015 г. от 29 юни

Брутният дивидент е от 0,10 лв. на акция, а след данъчно облагане - 0,095 лв. за физическите лица

SOFIX записа 6,9% ръст за септември и 11% за тримесечието

Единствено Адванс Терафонд АДСИЦ отчита спад в цената на акциите си през деветия месец от годината

Индексите на БФБ се оцветиха в зелено

Биовет АД и Адванс Терафонд АДСИЦ формираха почти 2/3 от оборота за деня

Индексите на БФБ се оцветиха в зелено в разгара на отчетния сезон

Биовет АД и Адванс Терафонд АДСИЦ формираха почти 2/3 от оборота за деня