20.05.2018

Адванс Терафонд АДСИЦ е придобил 1075 дка през септември при средно 875 лв./дка

Продадени са 168 дка, с което реализираните декари от началото на годината са 6 539

Още

Горещи