23.10.2016

Служители насърчават доброволното и безвъзмездно кръводаряване

Страната ни заема една от последните позиции в Европа по брой на желаещи да даряват кръв