27.10.2016

Бизнес или разяснителна кампания?

Какво правят инициативните комитети с парите за референдум?