26.10.2016

Абсурди в учебниците

Какво се налага да учат децата