21.10.2016

Българският умен часовник – полиглот

Устройството вече поддържа 7 езика и има амбиции за разпространение в целия свят