21.10.2016

Националните пристрастия в инвестициите

България е сред страните с най-силна концентрация на инвестиции в местни активи, пише в свой материал инвестиционният посредник „София интернешънъл секюритиз