23.10.2016

СЛЕД ТОРМОЗА СРЕЩУ "МИС БЪЛГАРИЯ '99": Ще бъде ли затворен Александър?

Каква е процедурата за принудително затваряне на пациент в психиатрия?