28.05.2018

Икономиката догодина нагоре с 2,8% през 2017 г.

 Икономиката може да нарасне между 2,6 и 2,8% през следващата година. Това прогнозират от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи системни усилия за планиране и ефективно изпълнение на адекватни мерки за подобряване на бизнес климата в страната, за насърчаване на износа и за увеличаване на вътрешното потребление, посочва още от организацията. Според тях отрицателно влияние може да окажат извънредни външнополитически или външноикономически събития, политически или банкови кризи в България, влошаване на външните условия за българския износ, както и срив на преките чуждестранни инвестиции. Резултатите от анкетата сред членовете на асоциацията също предполагат слаб, колеблив растеж през следващата година. Данните от нея показват, че 50% от анкетираните очакват да се запази размерът на продажбите и само 20 на сто от тях смятат, че финансовият резултат догодина ще намалее. Повече от 70% от работодателите очакват през 2017 г. износът да остане без промяна. Показателни са и очакванията, свързани с вътрешната инвестиционна активност - 40 на сто от членовете ни обмислят увеличение на инвестициите и също толкова от тях смятат, че размерът им през 2017 г. ще остане без промяна спрямо 2016 г.

Още

Горещи