20.05.2018

1 млн. лв. задължения прихванати след сигнали на Сметната палата

 Около 1 млн. лв. данъчни задължения са установени след сигнали на Сметната палата до НАП и ДАНС. Това съобщиха от одитния орган. В информацията се посочва още, че за 10 години Сметната палата е публикувала и проверила над 77, 2 хил. декларации на имуществото, доходите и разходите на лица, заемащи висши държавни длъжности. Проверките са обхванали обаче близо два пъти повече лица, тъй като се проверяват по закон и съпрузите или съпругите и децата, ненавършили пълнолетие. При инспекциите са констатирани над 2200 несъответствия. Според съобщението на Сметната палата тенденцията е към намаляване на пропуските вследствие на контрола от страна на одитния орган. Това показват данните за периода, откакто преди 10 години бе въведен електронният публичен регистър и проверките на имуществените декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Преди това Сметната палата събираше и съхраняваше само информацията на хартиен носител, като достъп до нея имаха само главните редактори на медиите. Сега публикуваната информация е в електронен формат и е общодостъпна чрез интернет страницата на Сметната палата. Тази дейност на институцията позволява да се правят справки за имущественото състояние за всяко едно от лицата на публична длъжност, да се проследява промяната в имуществото и доходите им през периода на заемане на длъжността, да се обследват случаи на необосновано забогатяване сред тях и редица други справки.

Още

Горещи