21.10.2016

МЗ обмисля централизиран търг и за консумативи за болниците

Идеята не може да се осъществи за скъпите медицински изделия, които се прилагат в ортопедията, сърдечносъдовата и неврохирургията