23.10.2016

Съветът на ЕС одобри на първо четене четвъртия жп пакет

Реформата предвижда "отваряне" на националните пазари за жп операторите, така че да се засили конкуренцията