25.10.2016

И Bank of America отчете по-добри резултати от прогнозите

Ръстът на печалбата се дължи на по-високите приходи от търговия с инструменти с фиксирана доходност и по-ниските разходи