26.05.2018

От РДГ-София съставиха актове за 22 нарушения пре миналата седмица

  Служители на Регионална дирекция по горите - София съставиха 22 акта по Закона за горите за периода 10-16 октомври 2016 г. По-голяма част от нарушенията са установени при извършени рутинни проверки в обекти с издадени позволителни за сеч в землищата на Ихтиман и Своге, съобщиха от агенцията по горите, предаде БГНЕС. Проверяващите са констатирали сеч на немаркирани дървета за изграждане на временни пътища в общински и държавни горски територии, които не са утвърдени в технологичните планове на насажденията. Административни наказания са наложени на фирмите, извършващи дърводобива, на лицензираните лесовъди и на отговорните служители в държавните и общински горски стопанства, допуснали извършване на нарушенията. За неизградено видеонаблюдение е санкциониран собственик на обект за съхранение и преработка на дървесина в с. Доспей, община Самоков. Два акта са съставени за транспортиране на дървесина без система за позициониране и проследяване. Задържани са една каруца и едно моторно превозно средство, както и дървата за огрев, превозвани с тях в землищата на Пирдоп и Кремиковци. Три акта са съставени на лицата, транспортиращи немаркирана дървесина. 

Още

Горещи