24.10.2016

Българите – сред най-безсърдечните в света

Най-отзивчиви са в Еквадор, Саудитска Арабия, Перу и Дания