24.05.2018

Чуждите инвестиции в България намаляват с 33% към август на годишна база

Най-големите нетни преки инвестиции в страната са от Холандия, Люксембург и Великобритания

Още

Горещи