22.05.2018

Влошаване на промишлената активност в региона на Ню Йорк за трети пореден месец

Промишлената активност в региона на Ню Йорк се влоши изненадващо през октомври за трети пореден месец, при това с най-солидно темпо от май насам. Индексът Empire State, определян от Фед на Ню Йорк, се понижи през октомври до -6,8 пункта спрямо -1,99 пункта през септември, задържайки за трети пореден месец на негативна територия, което е знак за свиване на промишлената активност, при това с най-солидно темпо от пет месеца насам. Осреднената прогнозата на финансовите пазари беше за подобрение на индекса до 1 пункт. Компонентата, отчитаща новите промишлени поръчки, се повиши до -5,6 пункта от -7,5 пункта през септември, но задържането ѝ на негативна територия е знак за продължаващо свиване на поръчките, докато ценовата производствена компонента нарасна през октомври до 22,6 пункта от 17,0 пункта месец по-рано, достигайки най-високо ниво от септември 2014-а година, което е намек за инфлационен натиск. Компонентата на индекса за работната заетост се повиши през октомври до -4,7 пункта след солиден срив през септември до -14,3 пункта, което е сигнал за частично отслабване на темпото при съкращаване на работни места в промишления сектор в региона на Ню Йорк. Единствената по-позитивна новина от проучването е факта, че индексът, измерващ бъдещите очаквания за общите бизнес условия през следващите 6 месеца нарасна до 36,0 пункта от 34,5 пункта месец по-рано. Проучването за Ню Йорк е първото от серия аналогични проучвания за отделните региони на САЩ, като днешните слаби данни сякаш предполагат, че силният долар и все още слабите петролни цени продължават да вредят на американският промишлен сектор и респективно на растежа на водещата световна икономика.

Още

Горещи