23.10.2016

Глоби за 146 450 лв. наложи Басейнова дирекция за 9 месеца

За първите девет месеца на тази година Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" е извършила 974 проверки и е съставила 942 констативни протокола. Общата стойност на наложените санкции с наказателни постановления е в размер на 146 450 лв. Предприети са действия по общо 57 сигнали и жалби, които са за замърсяване на участъци на повърхностни водни обекти в следствие на стопанска дейност, както и на временни разливи в следствие на работата на ВЕЦ. Има подадени сигнали и за заустване без ра...

Още

Обявление на басейнова дирекция "Дунавски район"

На 03.10.2016 г. БДДР публикува карти на заплахата и риска от наводнения за райони със значителен потенциален риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление. Съгласно чл.146р от Закона за водите, проектът на карти на заплахата и риска от наводнения се публикува и предоставя на обществеността за консултации и писмени становища за срок

РИОСВ и Басейнова дирекция се включват в Европейската седмица на мобилността

Тази година РИОСВ - Плевен съвместно с Басейнова дирекция/БДДР/ - Плевен се включват със свои инициативи по повод Европейската седмица на мобилността в четири училища с екологична дискусия и презентация на тема „Умно придвижване. Силна икономика".  По време на срещите на учениците ще бъдат раздадени светлоотразители. Еропейската седмица на мобилността (ЕСМ) ще се проведе в периода 16 - 22 септември и целта й е да насърчи местните власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да приканят обществеността да се възползва от „Д...

Басейнова дирекция излезе с официална версия за мора на рибата в река Караагач

Спадът на нивото на река Караагач и ниското съдържание на кислород са довели до липсата на нормална среда за водните ресурси и са най-вероятната причина за измирането на рибата там. 

Басейнова дирекция и РИОСВ провериха сигнал за нефтено петно по река Дунав

Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Монтана провериха сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано на 6 юли в района на Ново село. Според първоначалната информация, петното е с ниска плътност и вероятно се касае за трюмни води. При извършения оглед в периметъра между километри 809 и 789 е установено, че петното е разпокъсано, с ниска плътност и с вероятен източник - изпуснати трюмни води от преминаващ кораб. От Регионалната лаборатория - Монтана към Изпълнителна агенция по ...

„Мандра” e чист, твърди Басейнова дирекция

Няма замърсяване на водите на язовир „Мандра", твърди анализът на резултатите от взетите от Басейнова дирекция „Черноморски район" проби. Проверката била извършена съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас. Двете институции се самосезираха след публикация в местна медия. „При извършения оглед на място от двете страни на саваците на язовир „Мандра" и езеро „Мандра", не се констатира синьо оцветяване на водата и умряла риба, както и на замърсяване от друг характер или с друг цвят. Констатира се наличие на стара синя...

Екоинспектори проверят сигнал за умряла риба по река Тунджа край Сливен

Експерти на РИОСВ - Стара Загора и Басейнова дирекция - Пловдив проверяват сигнал за умряла риба по река Тунджа край Сливен между селата Самуилово и Крушаре. В проверките са включени и служители на Регионална лаборатория - Стара Загора за вземане на водни проби. След извършване на обход на посочения в сигнала участък от реката и лабораторен анализ, резултатите ще бъдат оповестени. В началото на миналата седмица, също по сигнал за умряла риба в река Тунджа до село Крушаре, експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория извършиха оглед, при който се ...