22.05.2018

Глоби за 146 450 лв. наложи Басейнова дирекция за 9 месеца

За първите девет месеца на тази година Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" е извършила 974 проверки и е съставила 942 констативни протокола. Общата стойност на наложените санкции с наказателни постановления е в размер на 146 450 лв. Предприети са действия по общо 57 сигнали и жалби, които са за замърсяване на участъци на повърхностни водни обекти в следствие на стопанска дейност, както и на временни разливи в следствие на работата на ВЕЦ. Има подадени сигнали и за заустване без ра...

Още

Горещи