25.05.2018

Общи условия за участие в играта "Прогнозирай избори 2016"

В играта "Прогнозирай избори 2016" на "Дневник" могат да участват всички потребители с регистрация в id.capital.bg на възраст над 16 години. Играта започва на 17 октомври и приключва в 23.59ч. на 4 ноември 2016г. Участието в нея е безплатно. За да се включат в играта, потребителите трябва да дадат прогноза (закръглена до втория знак след десетичната запетая) за резултатите от президентските избори на 6 ноември. Победител в играта ще е този участник, чиято...

Още

Горещи