26.10.2016

Екоинспектори проверят сигнал за умряла риба по река Тунджа край Сливен

Експерти на РИОСВ - Стара Загора и Басейнова дирекция - Пловдив проверяват сигнал за умряла риба по река Тунджа край Сливен между селата Самуилово и Крушаре. В проверките са включени и служители на Регионална лаборатория - Стара Загора за вземане на водни проби. След извършване на обход на посочения в сигнала участък от реката и лабораторен анализ, резултатите ще бъдат оповестени. В началото на миналата седмица, също по сигнал за умряла риба в река Тунджа до село Крушаре, експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория извършиха оглед, при който се ...

Още

Проверяват сигналите за умряла риба в Тунджа

Екоексперти извършват извънредна проверка по сигнали за умряла риба по поречието на река Тунджа край Сливен. Наши зрители сигнализираха за проблема в рубриката My News. По-рано други зрители ни изпратиха снимки и видеоматериал от различни места, на които в един от притоците на Тунджа се влива оцветена вода с неясен произход.

Предстои физико- химичен анализ на водата по поречието на река Тунджа, където има сигнал за умряла риба

Извънредна проверка по сигнали за умряла риба по поречието на река Тунджа между селата Самуилово и Крушаре показва, че няма оцветяване на водата или нериятна миризма преди уширения участък За случая са уведомени и служителитe на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в Сливен. При извършения обход и в присъствието на сигналоподател бе установено, че мястото, на което се наблюдават значителни количества умрели риби е уширен участък от река Тунджа между двете села и не съвпада с мястото, за което през миналата седмица бе подаден друг сиг...

Откриха площадка за стрийт фитнес в Сливен

Площадка за стрийт фитнес откриха в Сливен кмета Стефан Радев и управителят на "Напоителни системи", клон Средна Тунджа, Пламен Иванов. Тя се намира на булевард „Панайот Хитов",  непосредствено преди Дом за стари хора - Сливен. На площад от 448 м2 са изградени достъпни зони и уреди за хора с увреждания, както и специално пригодена чешма за тях. Има и мраморна маса за любителите на шаха. Останалите уреди във фитнеса на открито са успоредка, шведска стена, висилка, лежанка за коремна преса, лост за лицева опора и трицепс, три кубчета за скок от...

Държавата проучва места за съоръжения за разграждане на отпадъци в среда без кислород

Държавата ще проучва къде в България може да бъдат изградени съоръжения за разграждане на отпадъци в среда без кислород. В същото време кметове на общини, в които има депа за отпадъци, се опасяват, че не могат да покрият изискванията за изграждане на новите инсталации. Такъв е примерът от Ямбол. 15 000 тона биоразградими отпадъци годишно трябва да събират петте общини, които в момента изнасят сметта на регионалното депо. Тепърва ще бъдат направени проучвания на количествата на морфологичния състав на отпадъците. Кметът на община Тунджа Георги Георгиев е скептичен за бъдещето на проекта: Всичко звучи много добре, хубаво е да има такава инсталация. Първо и най-сериозно условие е дали ще можем да съберем тези 15 000 тона в годишен порядък. Това е вече голямата въпросителна пред реализацията на подобен проект. В момента в страната действат три такива инсталации - една в София и две частни в Ямбол: След като в една София не могат да се съберат количествата на подобни видове отпадъци, че да бъдат преработени по този метод, имам изключителните съмнения, че това може да се случи тук при нас, каза той. На регионалното депо, освен Ямбол и Тунджа, депонират сметта си  и общините Сливен, Стралджа и Нова Загора.

Община Пловдив ще управлява къща Ламартин десет години

 Правителството прехвърли безвъзмездно на община Мъглиж правото на собственост върху имоти в с. Ягода за изграждане на цялостен комплекс от сгради за социални дейности и обособяване на терени за спорт и отдих. Четирите терена са с обща площ близо 50 дка и са застроени с триетажна училищна сграда – пансион, работилници, гаражи, физкултурен салон и бунгала. Община Пловдив получи правото да управлява къща „Ламартин“ за срок от 10 години. Архитектурно-художествената и историческа недвижима културна ценност от национално значение се намира на ул. „Княз Церетелев“ №19 в града и до момента е била в управление на областния управител. С преминаването на имота към общината ще се създаде възможност за обновяване и популяризиране на обекта в европейски и международен план във връзка с избирането на града за Европейска столица на културата през 2019 г. Правителството разреши на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД да продаде на търг свои имоти. Единадесет от тях се намират в местността Чифлика, с. Хаджидимитрово, община Тунджа, и са с обща площ около 60.6 дка, а един, с площ от 595 кв. м, се намира в с. Медвен, област Сливен. Повечето сгради в имотите са съборени и липсва икономическа и социална полза от тях. Същевременно дружеството има нужда от финансови средства за завършването на новата болнична сграда, в която да се премести цялото лечебно заведение. Имотите ще се продават на търг при начална цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, а паричният ресурс от продажбата на имотите ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции. Болницата акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, като държавата притежава 90,87 на сто от капитала. С друго решение Министерският съвет промени от публична в частна държавна собственост статута на имот – апартамент във Видин. Досега имотът е имал статут на служебен обект към МВР. Промяната ще позволи да се използва като служебно жилище.  

РДГ-Кърджали работи по проект за предотвратяване на наводнения в Турция от Арда, Тунджа и Марица

Предотвратяване на наводнения в трансграничния регион България-Турция е основната цел на един от петте проекта по Програмата  за трансгранично сътрудничество INTEREG, с които Регионалната дирекция по горите (РДГ) в Кърджали кандидатства през 2016 г., заяви главният специалист в дирекцията инж. Васко Райчинов. По думите му в партньорство с дирекциите в Сливен и Одрин, РДГ-Кърджали ще работи за предотвратяване на наводненията в съседна Турция от реките Арда, Тунджа и Марица. "В проектното предложение е предвидено изработването на интерактивна кар...