23.05.2018

Потвърдиха условните присъди на 3-ма лекари

Със свое решение от 14 октомври тази година Апелативен съд Варна потвърди изцяло присъда на Варненския окръжен съд (ВОС) от 29 май миналата година, който произнесе три условни присъди от по 2 години ”лишаване от свобода”, отложени с 4 годишен изпитателен срок на трима от лекарите, признати за виновни, че са допуснали немарливо изпълнение на лекарския си дълг и през пролетта на 2010 година причинили смъртта на 2 годишния Данаил Донев. ВОС произнесе и две оправдателни присъди на двама техни колеги, които не бяха протестирани от прокуратурата. Осъдените лекари и гражданските ответници – болниците „Св.Анна” и Св.”Марина” ще заплатят солидарно на родителите на Дани общо 200 000 лева обещетение за претърпените неимуществени вреди, ведно със законната лихва от влизане на присъдата в сила, както и 8000 лева държавни такси върху присъденото обещетение. Втората съдебна инстанция сподели мотивите на първоинстанционната присъда и призна вината на педиатъра от МБАЛ”Св.Анна” д-р М.Алиев, на хирурга от Клиниката по детска хирургия д-р Н.Неделчев и на д-р П.Костадинов – лекар от приемно спешно педиатрично отделение към Първа детска клиника в МБАЛ „Св.Марина” за допуснати от тях нарушения в Наредба 16 за организацията на болничната медицинска помощ в държавните болнични заведения и на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „Св.Анна”. Нарушенията били свързани с действията на л...

Още

Горещи