22.05.2018

Общественият форум в Дряново е жив, до края на годината чрез него се реализират идейни предложения за близо 30 000 лв.

Класирани са девет идейни предложения, направени по време на сесиите на Обществения форум в Дряново. Инициативата, която на много места вече не се провежда, е възродена от Общината, а чрез оформените по време на дебатите становища трябва да се решат важни за местните общности проблеми. До края на 2016 г. са одобрени за реализация: Изграждането на автобусна спирка в село Гостилица на стойност 2300 лв. Изграждане на тактилна пешеходна пътека и водещи към нея парапети на кръстовището между жилищните комплекси Априлци и Успех, които ще струват 3092...

Още

Горещи