25.10.2016

Водната реформа е в много важен етап

ВиК операторите ще бъдат бенефециенти по ОП "Околна среда"