22.10.2016

Има ли интерес за BG гражданство срещу инвестиции?

С родния паспорт можеш да пътуваш безпрепятствено в 132 страни